top of page
LOGO_buitenstebinnen_WIT_TRANSPARANTE-LETTERS.png

Organisaties met blije medewerkers en tevreden klanten!

Onze trajecten inspireren en genereren energie. Wij verbinden mensen, onderling en met de ambitie van de organisatie. Mensen raken intrinsiek gemotiveerd om actief bij te dragen aan datgene dat zij belangrijk vinden. Zij maken het verschil voor elkaar en hun klant.

IMG_0952_edited.jpg

Woonzorglocatie IenhoarnState

onderdeel van Kwadrant Groep

IenhoarnState is een woonzorglocatie voor ouderen met dementie. De uitdaging van het BuitensteBinnen-traject zat aan de binnenkant. Er was intern veel gedoe en onrust. We hebben de oorzaak van de onrust in kaart gebracht en de medewerkers en het management geholpen om bewust te worden van negatief of belemmerend gedrag. Er is een interne en externe ambitie geformuleerd en de medewerkers zijn getraind in het vertonen van gedrag dat bijdraagt aan de realisatie van de ambities. De manager: "je ziet dat er inmiddels een cultuurverandering heeft plaats gevonden. Collega's zijn echt buiten hun comfortzone gestapt en hebben er voor gekozen om ander gedrag te vertonen."

IMG_0351_edited.jpg
divers.jpg

Universitair Medisch Centrum Groningen 

afdeling Inkoop   

Ons traject bij afdeling inkoop heeft het interessante inzicht opgeleverd dat ook de medewerkers van afdeling inkoop zich gingen zien als ‘zorgverbeteraars’. Daarmee werd hun bijdrage aan de zorg zichtbaar voor zichzelf, maar ook voor collega’s van andere afdelingen in het UMCG. Het hielp om hun meerwaarde beter over het voetlicht te brengen buiten de eigen afdeling en tegelijkertijd hielp het om de gewenste interne veranderingen vorm te geven.

UMCG.jpg
burgerzaken 2.jpg
burgerzaken.jpg

De digitalisering van de dienstverlening was de aanleiding voor een reorganisatie. Een doelgroeponderzoek gaf inzicht in de behoeften van diverse stakeholders. We hebben onder andere heldere ambities geformuleerd per stakeholder, kernwaarden geformuleerd en concrete werksituaties benoemd die bijdragen aan de realisatie van de ambities. Door de grootte van de groep medewerkers speelde interne communicatie een belangrijke rol in dit traject.

Gemeente Groningen 

afdeling Burgerzaken   

brink en hoek 2.jpg
brink en hoek.jpg

Een wisseling van management zorgde voor een nieuwe blik op de organisatie, de behoefte naar meer focus op de klant en waardering voor de medewerkers. Tijdens een tweedaagse hebben we de uitgangspunten van een BuitensteBinnen-traject bepaald. Vervolgens hebben we onderzoek gedaan naar de klant en de medewerkers. We hebben ook naar het verleden gekeken om patronen te ontdekken. Met elkaar hebben we de ambities van de organisatie geformuleerd en het onderscheidend vermogen. De gewenste verandering is bepaald via ontwikkellijnen en verbeterthema’s. Uiteindelijk hebben we alles samengevat in Het verhaal van Brink & Hoek. Inmiddels zitten we in het implementatietraject waarin het gaat om de theorie in praktijk te brengen via  gedrag en werkprocessen. 

Brink & Hoek Accountants 

   

griffie of divers.jpg

Statengriffie 

Provincie Drenthe  

griffie.jpg

Door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen had de Statengriffie de behoefte te heroriënteren op hun meerwaarde voor de provinciale staten. Met het BuitensteBinnentraject hebben we op basis van een ‘klantonderzoek’ onder de statenleden en een waardenanalyse onder medewerkers een externe ambitie, een interne ambitie geformuleerd en kernwaarden verwoord. Dit fundament dient als basis voor de verdere ontwikkeling van de interne organisatie. Bijvoorbeeld in vacatureteksten waarin de kernwaarden en klantbelofte gebruikt worden om medewerkers te werven die passen bij de organisatie.

Contact

Wil jij ook een sterk merk en een sterke cultuur? Neem contact met ons op!

Henri

06 22 24 22 24

  • LinkedIn

Bea

06 29 45 91 21

  • LinkedIn

Bastiaan

06 15 02 16 17

  • LinkedIn
contact
bottom of page